Twitter
Tweets by autohifistudio
Youtube
Pinterest
Blogger

Gyártók

Traffipaxok működése

A rendőrségi sebességmérők, a “traffipaxok” működése:

 

 

LÉZERES sebességmérés:

Magyarországon a rendőrségi sebességmérések 55%-a lézeres elven történik. A rendőrségi és civil autókban a vezetőülés melletti ülésen lévő valamint a háromlábú állványra kihelyezett mobil mérőeszközök lézeres elvűek. Jelenleg Magyarországon a 2015. márciusában üzembe helyezett 160db ARH CAM-S1 típusú lézeres sebességmérővel dolgozik a rendőrség.

     
 
 

RADAROS sebességmérés:

A rendőrségi mérések 45%-a radaros elvű. Magyarországon kizárólag fixen telepített (fémdobozba, kapukra telepített) változatokkal találkozhatunk. Ilyen mérések előfordulhatnak: autópálya szakaszokon (M0, M1, M7, M5 stb.), városbevezető szakaszokon és forgalmasabb közlekedési csomópontokon is. Ezeket a méréseket csak előre jelezni lehet radar-, vagy GPS detektorokkal koordináta alapján. Fontos, hogy a radaros mérőeszközök jelét blokkolni NEM lehet, így minden esetben lassítani kell. Jelenleg Magyarországon 132 helyszínen lehet Trafficspot (“VÉDA kapu”) ellenőrzési ponttal találkozni, a körülbelül 25 db régi, NJL radaros traffipaxszon kívül.

 

EGYÉB sebességmérési módok:

Az egyéb mérési módszerek közé tartoznak a közlekedési jelzőlámpába szerelt automata traffipaxok, piroslámpa figyelő kamerák, szakaszmérő kamerák és a sebességkijelző ellenőrző táblák. Ezek a műszerek nem minden esetben bocsátanak ki jeleket, így előrejelzésüket telepített adatbázissal rendelkező GPS detektorokkal lehet megvalósítani. Magyarországon jelenleg szakaszmérést nem alkalmaznak, viszont előfordul néhány piroslámpa figyelő kamera forgalmasabb csomópontokban.

 
 
A fenti felsorolásból látszik, hogy ha teljes körű, aktív védelmet szeretne kialakítani a Magyarországon előforduló sebességmérő eszközökkel szemben, akkor a lézeres, radaros és egyéb típusú mérések ellen egyaránt védekezni kell. Ehhez szükség van lézerblokkolóra és egy telepített GPS adatbázissal rendelkező radardetektorra is!
 

 


 

A lézeres traffipaxok működése

 

LIght Detection And Ranging – LIDAR (fényen alapuló távolságmérés)

  • Láthatatlan, irányított, egyenes vonalú infravörös fénysugárimpulzusokat bocsát ki.
  • A járműről azonnal visszaérkező impulzusokból állapítja meg a sebességet.
  • A bemérés pillanatától tudja az autó sebességét.

 

A 160 db legújabb magyar mérőeszközzel, az ARH CAM-S1-el 2015. március 26 óta lehet találkozni az utakon. Ezeket a műszereket a Véda kötúti intelligens kamerahálózat első hullámában helyezték üzembe Magyarországon azzal a céllal, hogy minél hatékonyabban tudják ellenőrizni a közúton közlekedőket. Az új eszköz tudása meghaladja az elődeiét: nem csak a járművek sebességét képes pontosan mérni, hanem egyéb közlekedési szabálysértéseket is képes dokumentálni, például a tilos jelzésen való áthaladást, a behajtási tilalom megszegését, a buszsávban, leállósávban való közlekedést is.

 

 

 

 

 

 

 

 

A szélvédőre szerelt detektorok lézerérzékelése

Korábban kézenfekvő megoldásnak tűnt egy szélvédőre helyezhető radar- és lézerdetektor használata a traffipaxokkal szembeni védelem céljából, azonban a legújabb rendőrségi mérőeszköz, az ARH CAM-S1 az elődeinél közelebbről és szűkebben mér, ezért a lézerjele nem minden esetben éri el a szélvédő magasságát, ahol a radar- és lézerdetektor található.

 

A szélvédőre helyezhető detektorok eredményesen alkalmazhatók a mobil radaros mérőeszközök és a régebbi lézeres mérők előrejelzésére, viszont a közelről, alacsonyan történő lézeres mérések előrejelzéséhez érdemes kiegészíteni a már meglévő szélvédős detektort rendszámtábla-keretbe szerelhető lézerérzékelővel vagy lézerblokkolóval.

 

 

Védekezés a lézeres sebességmérők ellen:

A lézerblokkolók a lézeres elvű sebességmérési módok eredményességét gátolják meg időlegesen, de nem képesek előrejelezni, vagy megakadályozni a radaros és egyéb mérési módokat. Lézeres elvű sebességmérések előfordulhatnak rendőrségi és civil autókban a vezető ülés melletti ülésre, vagy háromlábú állványra rögzített mérőeszközből, akár manuálisan, akár teljesen magára hagyva a készüléket automatikus módon. A lézeres mérések ellen a legbiztosabb védelmet a lézerblokkolók nyújtják, amelyek a rendőrségi mérést érzékelve jeleznek, és pár másodpercig visszatartják a sebességjelet (a rendőr nem látja a jármű sebességét), így biztonságosan korrigálható a sebesség.

 


 

 A radaros traffipaxok működése

 

A RADAR szó az angol „RAdio Detection And Ranging” kifejezés rövidítéséből származik. Magyarra így fordíthatjuk: „elektromágneses hullámokkal történő helyzetmeghatározáson alapuló sebességmérés”. A radaros mérőeszköz jelét csak érzékelni lehet, blokkolni nem. A radaros méréseket megbízható radarjelző készülékkel előre lehet jelezni. Ezek viszonylag nagy távolságból, akár több száz méterről is előre jeleznek, amint érzékelik a beérkező frekvenciát.
 
A forgalmi sebességmérő radar állandó frekvenciájú és amplitúdójú elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek könnyen visszaverődnek az autók felületéről, de a védőkorlátokról, felüljárókról és az útfelületről is.

Amikor a radarhullámok terjedési sugarába ér a gépjármű, a hullámok visszaverődnek a mérőeszköz antennájához. A mikrohullám frekvenciája a visszaverődés következtében megváltozik, így a mérőeszköz jelvevője a visszaérkező jelek frekvenciaváltozásaiból számolja ki a mért tárgy sebességét. Ha közeledik a jármű, akkor nő a visszaverődő jel frekvenciája, ha távolodik, akkor pedig csökken.
 
A radaros mérőeszköz hatósugara leginkább a radarkészülék erejétől függ. A távolság növekedésével a radarhullámok ereje csökken, tehát minél nagyobb a távolság a mérőeszköz és a mérni kívánt tárgy között, annál kisebb az esély a pontos sebességérzékelésre.
 

Minden esetben lassítani kell!

Fixen telepített radaros traffipaxok ellen leghatékonyabban radar- és GPS detektorokkal lehet védekezni, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek az eszközök nem blokkolják a bejövő jelet, hanem figyelmeztetnek a mérésre. Ezért minden esetben körültekintően lassítani kell, különben gyorshajtás esetén bírságra lehet számítani!

 

Védekezés a radaros sebességmérők ellen:

Magyarország jelenleg 157 helyszínén működik fixen telepített traffipax, ebből 132 az újonnan telepített VÉDA, Trafficspot ellenőrző kapu, amelyeken 365 darab kamerával ellátott mérőeszköz került elhelyezésre a VÉDA rendszer keretén belül. Ezeknek a készülékeknek a helyzete nem változtatható, ezért GPS technológia segítségével előjelezhetők. A GPS technológiás detektorok az előre telepített, frissíthető adatbázis és a GPS vevő segítségével folyamatosan nyomon követik a jármű aktuális pozícióját, és azt is, hogy az útvonalon található-e sebességmérő készülék vagy egyéb veszély. Ha egy ilyen pozíció felé közeledik a jármű, a GPS detektor jelzi annak távolságát és a megengedett sebességet, így szükség esetén korrigálható a sebesség.

 
Az új telepített mérőeszközök K, míg a régebbi fix traffipaxok Ka nyílt radarsávon működnek. Ezeket a radarhullámokat radardetektorok segítségével lehet érzékelni, viszont az ilyen módú előrejelzés esetén fel kell készülni arra, hogy más téves pontokon is jelezni fog a radardetektor (pl.: benzinkutak, bevásárlóközpontok, mozgásérzékelős ajtók), mivel ezek az automatikus rendszerek szintén ezeken a nyílt radarsávon üzemelnek. A téves riasztások hatékonyan csökkenthetők GPS technológiás eszközök használatával.
 
Fontos tudni, hogy a közvetlenül Amerikából és Ázsiából származó, az ottani régiókra hangolt radardetektorok nem minden esetben tartalmazzák az európai használathoz szükség beállításokat, ezért a hatékony radarvédelem érdekében kifejezetten javasoljuk az európai piacra készített mérőeszközök használatát.
 
 

Egyéb sebességmérési módok

 

Nem csak mobil traffipaxokkal (radaros és lézeres sebességmérő eszközökkel), illetve telepített radaros traffipaxokkal, hanem közlekedési jelzőlámpába szerelt, automata sebességmérőkkel is lehet találkozni a közlekedés során. A jelzőlámpába szerelt automata traffipaxok a sebességmérésen kívül fotózzák a piros lámpán áthaladó járműveket, zöld jelzésnél pedig a gyorshajtókról készül drága fénykép.

 

Európában gyakran alkalmazzák sebességmérésre a szakaszmérő rendszereket. Egy-egy útszakasz elejére és végére kamerákat helyeznek el, a megfigyelés során a gépjárművek belépésének és kilépésének idejét rögzítik, ebből számolják ki a jármű átlagsebességét. Az azonosítás rendszám alapján történik. Az ilyen útszakaszokat GPS-detektor segítségével lehet előre jelezni.

2013. júniusában elkezdték Magyarországon az e-útdíj ellenőrző kapuk telepítését. Elképzelhető, hogy a jövőben az ellenőrző kapukat a gyorshajtások visszaszorítására is alkalmazni fogják. Úgy tudjuk, jelenleg nem használatosak ilyen célra.

Sebességjelző táblák: Baleset-megelőzésre, sebességcsökkentésre használják ezeket a digitális eszközöket. Mutatják az aktuális sebességet, sebességtúllépés esetén pedig általában figyelmeztető „Lassíts!” feliratot mutatnak. A mérésük radar- vagy hurokelvű lehet. Az eszköz által mért gyorshajtás nem von büntetést maga után.
 
 

Védekezés az egyéb sebességmérési megoldások ellen:

A GPS adatbázissal rendelkező detektorok azokról a sebességmérő eszközökről is képesek tájékoztatást adni, amelyek semmilyen jelet nem bocsátanak ki, vagyis nem érzékelhetők sem radar- és lézerdetektorral, sem lézerblokkolóval.

 


 
Figyelem! Nem minden európai országban engedélyezett a traffipaxjelzők használata, ezért kérjük minden esetben tájékozódjon az adott országban érvényes szabályozásokról! A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a sebességhatár túllépéséből és/vagy a készülék használatából vagy a szakszerűtlen beszereléséből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy bármely egyéb hátrányért. A készülék nem a gyorshajtás elősegítésére való, hanem a véletlen sebességtúllépés következményeinek megelőzésére szolgál. Minden esetben tartsa be a sebességhatárokat, és közlekedjen az látási és útviszonyoknak megfelelően! A radardetektor nem tévedhetetlen eszköz. Előfordulhatnak olyan szituációk, amikor bizonyos külső körülmények miatt későn vagy egyáltalán nem jelez. Ennek oka nem a készülék hibás működéséből adódik, hanem a fizika törvényszerűségére vezethető vissza.

 

A fenti cikk megjelenésének időpontja 2015.12.01, ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A cikk pontosságáért és hasznosságáért cégünk mindent megtesz, de tartalmukért felelősséget nem vállal.